DEKONSTRUER

- ved Mette Toft Nielsen

Forskning viser at mennesker som lever med oplevet strukturel ulighed dør for tidligt, er overrepræsenteret i statistikker om misbrug og selvmord, hyppigere lever deres liv med depressioner, angst og generelle bekymringer, samt oftere er ofre for udmattelse og mentaltræthed. Som konsulent søger jeg derfor at forstå og kortlægge, hvordan vi kan gøre op med den forskelsbehandling som kommer til udtryk i sociale interaktioner mellem mennesker.

 

Kontakt mig i dag for en uforpligtende, indledende sparring og hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig gennem mine konsulentopgaver.

 

SERVICES

Mine services udformes i udgangspunktet specifikt til den pågældende opgave. Det kunne for eksempel være et kursus om multikultur til lærerstuderende på en professionshøjskole, en workshop om anti-racisme til frivillige undervisere i en NGO, sparring inden et skolemøde med forældre, hvis barn er udsat for racisme, eller noget helt fjerde. Således vil der være behov for indledende dialog og konkret afdækning af ønsker og forventninger.

KURSER, OPLÆG & WORKSHOPS

Denne type services kan udformes specifikt til den pågældende opgave eller tage udgangspunkt i et af nedenstående områder. Alle områder kan laves som et kortere- eller længerevarende kursus, oplæg eller workshop:

  • Spejlbilleder og nypudsede vinduer: Repræsentation og mangfoldige fortællinger.

  • Sådan får vi alle elever med: De skjulte ressourcer. 

  • Sådan hjælper du børn og unge med at udvikle selvværd, selvtillid og empati for andre.

  • Forældre som lærerens bedste sparringspartere: Det uundværlige forældresamarbejde.

  • Skab retfærdighed og ligeværd for alle dine elever. 

Kontakt mig i dag for en uforpligtende, indledende sparring og hør mere om, hvad jeg som selvstændig konsulent kan tilbyde dig.

dekonstruer.JPG

ANDRE SERVICES

Denne type services udformes i udgangspunktet specifikt til den pågældende opgave. Det kunne for eksempel være ordstyrer til et debatarrangement om visioner for folkeskolen, eller et rådgivningsmøde om hjælp til håndtering af diskrimination på arbejdspladsen. Således vil der være særligt behov for indledende dialog og konkret afdækning af ønsker og forventninger.

Eksempler på ’Andre Services’:

  • Indledende sparring (telefonisk) – Gratis

  • Rådgivningsmøde – Kontakt for aftale

  • Paneldeltager – Kontakt for aftale

  • Ordstyrer – Kontakt for aftale

Kontakt mig i dag for en uforpligtende, indledende sparring og hør mere om, hvad jeg som selvstændig konsulent kan tilbyde dig.

dekonstruer%20kurser%20opl%C3%A6g%20workshops_edited.jpg
 

PROJEKTER

Nedenfor præsenteres artikler og længerevarende projekter, som jeg har været engageret i. Det kan både være projekter, jeg selv er initiativtager og primusmotor til, eller initiativer hvor jeg giver mit bidrag med som en del af en større helhed.

 
dekonstruer casestudier.jpg

FORSKNING

For dybere, mere indsigtsfulde og generelle mønstre engagerer jeg mig i forskningsprojekter, der adresserer de samme områder, som jeg ellers er optaget af. På denne måde får jeg mulighed for at bruge min akademiske baggrund til at producere indhold, der kan hjælpe mig og andre til at forstå den kontekst, vores interaktioner med hinanden udspiller sig i.

HVEM STÅR BAG?

Mit navn er Mette Toft Nielsen. Jeg er uddannet lærer og har en kandidatgrad i Kultur, Kommunikation og Globalisering, med speciale i International Migration og Etniske Relationer. Jeg bruger inspiration fra min forskningserfaring til at forholde mig empirisk til den kontekst jeg indgår i. Jeg prøver hele tiden at være nysgerrig på de sociale relationer, jeg er en del af, herunder hvordan jeg er med til at nedbryde eller fastholde forskellige former for magthierarkier.

 

@DEKONSTRUER

KONTAKT

Ræk endelig ud hvis du er nysgerrig efter at høre mere om mit arbejde, er interesseret i at samarbejde eller har ideer til områder, emner, projekter eller andet, som du mener, jeg bør engagere mig i.

 

Jeg er desuden altid interesseret i at sparre om og udvide min egen opmærksomhed på dekonstruering af magthierarkier og hvordan vi undgår reproducering af undertrykkelsesstrukturer -en læringsproces som jeg er bevidst om aldrig slutter!

Tak for din besked!

Mette%2520Toft%2520Nielsen%2520konsulent_edited_edited.jpg