top of page

DEKONSTRUER

- Og skab retfærdighed & ligeværd!

Forskning viser, at mennesker der lever med konsekvenserne af strukturel ulighed dør for tidligt, er overrepræsenteret i statistikker om misbrug og selvmord, hyppigere lever deres liv med depressioner, angst og generelle bekymringer, samt oftere er ofre for udmattelse og mentaltræthed. Jeg søger derfor at forstå og kortligge - både som selvstændig konsulent, men også i mit liv generelt - hvordan herskerteknikker kommer til udtryk i sociale interaktioner mellem mennesker, særligt  i de interaktioner der i deres fundament bygger på ulige relationer, som fordrer indlejrede magthierarkier baseret på ulighed, når det gælder legitimeringen af magt. Dette med et formål om at gøre op med sådanne magthierarkier og en ambition om at skabe mere ligeværd i denne type relationer!

 

Jeg forstår det at dekonstruere noget allerede eksisterende, som en proces hvor man synliggør, hvad der eksisterer med henblik på at nedbryde eksisterende magtstrukturer og derved skabe en forståelse for, hvordan disse strukturer påvirker den måde, vi er sammen i verden på. Herefter er det nemlig muligt at opbygge nye relationelle forhold baseret på retfærdighed og ligeværd. Dekonstruer er bydeformen og indikerer at aktiv handling er nødvendig for at opnå denne retfærdighed og en reel status af ligeværd.

Kontakt mig i dag for en uforpligtende, indledende sparring og hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig via mine konsulentopgaver.

bottom of page