top of page

ARTIKLER

Her kan du finde artikler, jeg har skrevet, om de områder, jeg som selvstændig konsulent beskæftiger mig med. Artiklernes primære formål er at få igangsat en debat i den bredere offentlighed, men har også til formål at skabe solidaritet, udbrede kendskab og udvide (og bekræfte) bevidstheden blandt praktikere og beslutningstagere på relevante områder. Dette med henblik på at skabe forandring i praksis såvel som politisk.

 

Artiklerne handler primært om opgør med manglen på mangfoldige fortællinger i folkeskolen, koloniale magtformer, racisme og etnisk diskrimination. Disse artikler har til formål at udvide kendskabet til netop disse områder - både i og udenfor Danmark - hvorfor nogle af artiklerne vil være skrevet på engelsk.

Opgør_med_folkeskolens_kollektive_'vi'.j
illustration aurelia-studio.png

OPGØR MED FOLKESKOLENS KOLLEKTIVE 'VI': MANGFOLDIGE FORTÆLLINGER ER AFGØRENDE FOR ALLE BØRNS UDVIKLING

POLITIKEN
28. okt. 2019 kl. 10.49

Hvis ikke børn, alle børn – også brune, muslimske børn – får lov til at se sig selv som havende mangfoldige og dynamiske identiteter, hvordan forventer vi så, at folkeskolen og dens virke kan fremme ’den enkelte elevs alsidige udvikling’?

BEHOV FOR OPGØR MED GRUNDSKOLENS FREMMEDGØRELSE OG FASTHOLDELSE AF KOLONIALE MAGTSTRUKTURER

FRIKTION

Jun 15, 2018 · 5 min read

Narrativer om Trekantshandlen som fastholder mennesker fra det Afrikanske kontinent i en underlegen position. Diskurser om kultur begrænset til nationalstater, med den hvide, Vestlige kultur forstået som mere sofistikeret, dynamisk og efterstræbelsesværdig end kulturer, der repræsenterer ikke-hvide samfund fra det Globale Syd. En etnocentrisk historieforståelse der ignorerer koloniale magtstrukturer på trods af deres stadige dominans overalt i verden!

Kontakt mig i dag for en uforpligtende, indledende sparring og hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig gennem mine konsulentopgaver.

bottom of page