METTE TOFT NIELSEN

Folkeskolelærer og Selvstændig Konsulent
Cand.mag. i Kultur, Kommunikation & Globalisering

Mette Toft Nielsen underviser konsulent dekonstruer.jpg

Som uddannet folkeskolelærer og med egen lærerpraksis siden 2015, har jeg førstehåndserfaring fra hverdagens mange ansvarsområder som lærer, samt teoretisk indsigt i forskellige pædagogiske tilgange og didaktiske overvejelser. Derudover giver min universitetsuddannelse mig en akademisk erfaring, der hjælper mig med at analysere min egen praksis og forholde mig kritisk til de interaktioner, jeg engageres i.

Med inspiration fra min forskningserfaring forholder jeg mig empirisk til den kontekst jeg indgår i. Jeg prøver hele tiden at være nysgerrig på de sociale relationer, jeg er en del af - uanset om det er som folkeskolelærer, selvstændig konsulent eller i mit liv generelt - og forholder mig til, hvordan jeg er med til at nedbryde eller fastholde forskellige former for magthierarkier. Foruden min egen dagligdag inspireres jeg i særdeleshed af anti-racistisk teori, herunder postkoloniale tilgange og kulturel mangfoldighedsteori såsom culturally responsive teaching theory.

Kontakt mig i dag for en uforpligtende, indledende sparring og hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig via mine konsulentopgaver.