top of page

METTE TOFT NIELSEN

Selvstændig Konsulent, Folkeskolelærer, Mindfulness Mastercoach
Cand.mag. i Kultur, Kommunikation & Globalisering

Billede 7, high resolution.jpg

Jeg hjælper lærere, pædagoger, forlag, professionshøjskoler og andre, der arbejder med børn og unge, med at sikre repræsentation og anerkendelse, så alle oplever sig selv som værdifulde og handlekraftige individer i et solidarisk og trygt fællesskab. Derudover faciliterer jeg også rum for dig, der har brug for en der lytter og ser dig for alt det, du er, så du selv bliver tryg i det, du mærker og derfra kan finde den vej og de handlemuligheder, der er rigtige for dig. 

Som uddannet folkeskolelærer, og med egen lærerpraksis gennem flere år, har jeg førstehåndserfaring fra hverdagens mange ansvarsområder som lærer, samt teoretisk indsigt i forskellige pædagogiske tilgange og didaktiske overvejelser.

 

De personlige og anerkendende samtaler med de unge, har altid været højdepunktet ved min lærerpraksis og jeg brænder stadig for at skabe de rum, hvor børn og unge føler sig rummet og spejlet som den, de er, med alt det de kommer med. Jeg tror på, at mennesker skal omfavnes og lyttes til, ikke fixes for at passe ned i en bestemt boks.

Derudover giver min universitetsuddannelse mig en akademisk erfaring, der hjælper mig med at analysere min egen praksis og forholde mig refleksivt til de interaktioner, jeg engageres i.

 

Min coachuddannelse tillader mig endvidere at være nysgerrig på min egen position i de relationer, jeg indgår i med andre mennesker, herunder alt det jeg bringer med mig af energier, (u)bevidste fordomme, indre begrænsninger, mv.  

Med inspiration fra min forskningserfaring forholder jeg mig empirisk til den kontekst jeg indgår i. Jeg prøver hele tiden at være nysgerrig på de sociale relationer, jeg er en del af - uanset om det er som folkeskolelærer, selvstændig konsulent, coach, eller i mit liv generelt - og forholder mig til, hvordan jeg er med til at nedbryde eller fastholde forskellige former for magthierarkier.

 

Foruden min egen dagligdag inspireres jeg i særdeleshed af anti-racistisk teori, herunder postkoloniale tilgange og kulturel mangfoldighedsteori såsom en kulturelt dynamisk læringspædagogik (culturally responsive teaching).

Kontakt mig i dag for en uforpligtende, indledende sparring og hør mere om, hvad jeg kan tilbyde dig via mine konsulentopgaver.

bottom of page