top of page

SERVICES

Her kan du læse mere om mine services og få et dybere indblik i, hvad jeg tilbyder.

Alle mine services kan laves som workshops, foredrag, kortere eller længerevarende kurser, så listen nedenfor er blot eksempler. 

Kontakt mig endelig hvis du er interesseret i at høre mere, eller hvis du sidder med en konkret idé, eller et specifikt behov, som du gerne vil have mit input til. 

Service: workshop skab trykhed
WORKSHOP

Sådan skaber du tryghed for alle dine elever -Og sparer forberedelsestid!

I denne workshop vil vi have fokus på, hvordan vi kan øge alle elevers deltagelsesmuligheder i et trygt læringsmiljø.
Vi vil bl.a. undersøge, hvordan du som lærer, pædagog eller anden underviser:

Billede 6.jpg
 • Skaber repræsentation og spejlingsmuligheder for alle elever i undervisningen.

 • Opbygger trygge og tillidsfulde relationer til og mellem dine elever.

 • Erkender din egen position i læringssituationen og hvad den betyder for din undervisning.
   

Du vil få konkrete redskaber og greb til at undersøge, hvordan forskellige aktører, temaer og handlingsforløb portrætteres i undervisningsmaterialerne. Din opmærksomhed udvides om måder, hvorpå vores sprog bruges til at skabe mening, samt hvordan du kan inddrage alle elevernes sprog i din undervisning. Du bliver bevidst om brug af skjulte værdiladninger, inklusions- og eksklusionsmarkører, sympati/antipati og hvordan det påvirker din relation til eleverne, såvel som relationerne eleverne i mellem. Du får indsigt i, hvorfor det er vigtigt at erkende og være opmærksom på din egen position, dine erfaringer, og hvad du ellers bringer med dig i din undervisning og hvordan du kan bruge det aktivt i dit samspil med eleverne. 

”Inspirerende og mange iagttagelser, analyser og imponerende mange konkrete bud på, hvordan man kan gøre i praksis!”

 

”Jeg er blevet opmærksom på, at jeg skal være mere bevidst om mine egne værdier og position”

 

”Virkelig gode pointer og rigtig gode spørgsmål at kunne gå i dybden med! Og fed mulighed for at kunne reflektere over egen praksis!”

Foredrag Spejlbilleder hænder.jpg
FOREDRAG

Spejlbilleder og nypudsede vinduer: Repræsentation og mangfoldige fortællinger

I dette foredrag deler jeg forskningspointer og praksiserfaringer om, hvordan børn og unges syn på dem selv, og hvem de kan blive, påvirkes af de repræsentationer og fortællinger de præsenteres for -hvad end det er i film & TV, undervisning & litteratur, eller sport, fritid & mode.

Du vil bl.a. blive klogere på;

 

 • Hvornår børn begynder at påvirkes af hudfarve, både ift. hvad de forstår, at hudfarve repræsenterer og hvordan de tillægger forskellige hudfarver forskellig betydning.

 

 • Hvorfor det er altafgørende for børn og unges udvikling af selvværd og empati, at vi formår at skabe bred repræsentation og adskillige mangfoldige fortællinger i alt, hvad vi ønsker at engagerer dem i, uanset om det er i skolen, hjemmet, eller fritidstilbuddet.

 

 • Hvordan du kan være med til at sikre, at alle de børn og unge, du omgiver dig med, oplever spejlbilleder de kan reflektere dem selv i, såvel som nypudsede vinduer der ikke er tilsvinede med stereotype forståelser af, hvem ’den anden’ er.

Download beskrivelse i pdf
WORKSHOP

Lær hvordan du bruger eksisterende undervisningsmaterialer til at udfordre koloniale magtstrukturer.

I denne workshop vil vi sammen anlægge et kritisk blik på de undervisningsmaterialer, vi har til rådighed. Vi vil udvikle redskaber til, hvordan vi med udgangspunkt i undervisningsmaterialerne kan tale med eleverne om:

Mette 5.jpg
 • Racisme,

 • Diskrimination,

 • Privilegier og

 • Blinde vinkler.

Derudover vil vi have fokus på, hvordan vi kan inddrage elevernes forskelligheder, når vi laver undervisning, herunder deres:

 • Levede erfaringer,

 • Perspektiver,

 • Tolkninger og

 • Positioner

Alt sammen med udgangspunkt i en magtkritisk tilgang, hvor vi øger vores egen bevidsthed om de blinde vinkler, vi selv måtte have.

Afslutningsvis vil vi kaste et blik på forslag til eksemplariske undervisningsmaterialer, som kan give inspiration til, hvordan forskelligheder i klassen kan inddrages på en autentisk og anerkendende måde -uanset hvilket fag og hvilket emne vi arbejder med!

Download beskrivelse i pdf

”Det her fokus er utroligt vigtigt!”

 

”Super inspirerende. Det fungerede rigtig godt med en blanding af teori og refleksionsøvelser. Det her fokus kunne vi virkelig godt bruge mere af i vores arbejde med DSA”.

bottom of page