WORKSHOPS

I mine workshops søger jeg at give deltagerne en forståelse for, hvordan magt påvirker de sociale interaktioner, vi indgår i. Jeg tager udgangspunkt i deltagernes konkrete kontekst og rammesætter gennem relevant teori og empirisk forskning, de samtaler, diskussioner og øvelser, som er omdrejningspunktet for den pågældende workshop. 

Formålet med mine workshops er, at deltagerne udvikler konkrete redskaber til at dekonstruere de magtformer, de selv oplever i den dagligdag, de er en del af. Dette med henblik på at de bliver i stand til at skabe mere retfærdighed og højere grad af ligeværd i de sociale interaktioner, de indgår i.  

Nedenfor kan du se titler på udvalgte workshops, som jeg tilbyder:

  • Sådan hjælper du børn og unge med at udvikle selvværd, selvtillid og empati for andre.

  • Lær hvordan du bruger eksisterende undervisningsmaterialer til at udfordre koloniale magtstrukturer.

  • 'Væk-fra' eller 'hen-imod' motivation - Få konkrete redskaber til hvordan du imødekommer elever i opposition.

  • Forældre som lærerens bedste sparringspartere - Få øje for hvordan du fastholder fokus på ligeværdig dialog. 

Kontakt mig for en uforpligtende, indledende sparring.

"Mette Toft Nielsen afholdte d. 20/01-2020 en workshop for frivillige i Mellemfolkeligt Samvirke Århus. Workshoppen havde til formål at give os viden om, hvordan fordomme og diskrimination påvirker vores arbejde og opkvalificere en gruppe frivillige, der underviser i anti-diskrimination og racisme i folkeskoler, gymnasier og professionshøjskoler.  

 

Mette var i hendes arbejde god til at udfordre vores forståelser af diskrimination og fordomme på vores egne præmisser. Øvelserne var deltager-orienterede, og tog hele tiden udgangspunkt i os selv og vores egne forståelser, hvorefter hun supplerede med sine egne refleksioner og faglige viden. Hun havde tilpasset workshoppen til at bruge metoder og øvelser, som ligger meget op af den måde vi selv arbejde på. Vi fik derfor ikke blot gode diskussioner omkring emnet, men også forståelse for hvordan man formidler det videre i vores arbejde. 

 

Mette Toft Nielsen gav os spørgsmål og værktøjer, som vi efterfølgende har arbejdet videre med i gruppen. Indenfor specielt NGO-verden kan man have en tendens til at tro, at man ikke har fordomme og hvis man har, så påvirker det ikke ens arbejde. Jeg kan anbefale Mette Toft Nielsen og hendes workshops pga. hendes faglige viden, men også den måde hun bruger pædagogiske metoder. På en pædagogisk måde satte hun spørgsmålstegn ved de forforståelser, vi har i vores arbejde - ikke for at kritisere dem, men for at gøre os bevidste om dem, så vi ved hvordan det påvirker vores arbejde."

- AISHA LAW

Projekt Assistent

Unge Mod Ulighed

Mellemfolkeligt Samvirke (ActionAid Denmark)

"Jeg har fået en bedre forståelse for begrebet 'mangfoldige fortællinger' og vigtigheden af at have fokus på det"

Hold dig opdateret om mit arbejde med at dekonstruere magthierarkier ved at tilmelde dig mit nyhedsbrev!

Tlf.: +45 25776810

©2020 by Mette Toft Nielsen (CVR nr. 40665242). Proudly created by OBOVO Websites.