top of page

WORKSHOPS
- Skab retfærdig inklusion

I mine workshops får I en forståelse af, hvordan magt påvirker vores sociale interaktioner som mennesker. Jeg tilpasser indholdet til jeres specifikke kontekst og anvender relevant teori, samt empirisk forskning fra både ind- og udland til at facilitere indsigtsfulde samtaler, diskussioner og øvelser.

Formålet med mine workshops er at ruste jer med konkrete redskaber til at dekonstruere de magtstrukturer, som I oplever i jeres hverdag. Der arbejdes således konkret hen imod at skabe mere retfærdighed og ligeværdighed i de sociale interaktioner, I er involveret i til dagligt.

Jeg tilbyder en række forskellige workshops, der kan hjælpe jer med at blive opmærksomme på jeres handlekraft i mødet med uretfærdige magthierarkier og undertrykkende strukturer.

Udvalgte eksempler på workshops:

Kontakt mig for en uforpligtende samtale eller book mig nedenfor.

IMG_0957.HEIC

Det kan du forvente:

Introduktion til magtbegrebet.

Forståelse af hvordan magt påvirker sociale interaktioner.

Relevant teori og empirisk forskning fra både ind- og udland.

Konkrete redskaber til at dekonstruere uretfærdige magthierarkier.

Specifikke greb til at skabe retfærdighed og ligeværd i praksis og ikke kun på papiret.

Mød din workshop-facilicator

Mette Toft Nielsen

Jeg arbejder som lærer, coach og selvstændig konsulent og faciliterer workshops, der fokuserer på at afdække og forstå magt i sociale interaktioner. Gennem relevante teorier, empirisk forskning og engagerende samtaler, diskussioner og øvelser, tilpasser jeg hver workshop til jeres specifikke kontekst.

Billede 7, high resolution.jpg

HVAD SIGER ANDRE?

unnamed%20(6)_edited.jpg
unnamed%20(7)_edited.jpg

"Mette Toft Nielsen afholdte d. 20/01-2020 en workshop for frivillige i Mellemfolkeligt Samvirke Århus. Workshoppen havde til formål at give os viden om, hvordan fordomme og diskrimination påvirker vores arbejde og opkvalificere en gruppe frivillige, der underviser i anti-diskrimination og racisme i folkeskoler, gymnasier og professionshøjskoler.  

 

Mette var i hendes arbejde god til at udfordre vores forståelser af diskrimination og fordomme på vores egne præmisser. Øvelserne var deltager-orienterede, og tog hele tiden udgangspunkt i os selv og vores egne forståelser, hvorefter hun supplerede med sine egne refleksioner og faglige viden. Hun havde tilpasset workshoppen til at bruge metoder og øvelser, som ligger meget op af den måde vi selv arbejde på. Vi fik derfor ikke blot gode diskussioner omkring emnet, men også forståelse for hvordan man formidler det videre i vores arbejde. 

 

Mette Toft Nielsen gav os spørgsmål og værktøjer, som vi efterfølgende har arbejdet videre med i gruppen. Indenfor specielt NGO-verden kan man have en tendens til at tro, at man ikke har fordomme og hvis man har, så påvirker det ikke ens arbejde. Jeg kan anbefale Mette Toft Nielsen og hendes workshops pga. hendes faglige viden, men også den måde hun bruger pædagogiske metoder. På en pædagogisk måde satte hun spørgsmålstegn ved de forforståelser, vi har i vores arbejde - ikke for at kritisere dem, men for at gøre os bevidste om dem, så vi ved hvordan det påvirker vores arbejde."

AISHA LAW

Projekt Assistent

Unge Mod Ulighed

Mellemfolkeligt Samvirke (ActionAid Denmark)

"Mette holdt en times workshop for vores frivillige undervisere og karrierevejledere omkring multikultur, diversitet, inklusion og karakteristika ved White Supremacy Culture. En af de mest bemærkelsesværdige ting ved Mettes måde at holde workshops på er, at hun ikke er berøringsangst, når det kommer til at snakke om emner, der i andre sammenhænge kan være ømtålelige, såsom White Supremacy Culture. Hun er god til at skabe rum for refleksion og ærlighed samt plads til en bred mængde af følelser, som gør det nemmere at vende blikket indad, når det kommer til at se ting i sig selv, som man ikke altid er stolt af. Alt i alt gav workshoppen en god indføring i vigtige begreber samt plads til refleksion, der gør det nemmere at vide, hvad man skal være opmærksom på i interkulturelle læringsrum, og hvordan man her kan udfordre nedarvede magtstrukturer. Vi var alle glade for at blive klogere på os selv og den kultur, vi lever i."


FRIDA HAMMEL

Pronouns: she/her (what's this?)
Head of Education and Volunteering
ReDI School of Digital Integration -DK

275179250_529104848533769_3915010061099536411_n.jpg
274978199_1380277119105951_6995421952292219809_n.jpg
187346634_393449215837579_31568506099020
188103664_305966127680699_14825649484271

"Mette Toft Nielsen afholdte d. 23. marts 2021 en workshop á to omgange for udskolingselevråd i Fredensborg Kommune i forbindelse med vores årlige Demokraticamp. Fredensborgs Kommunale Elevråd inviterede alle udskolingselevråd til en virtuel dag med fokus på Sprogets Magt og diskrimination i folkeskolen. Det var et emne og område, som eleverne selv havde valgt, hvorfor de også selv tog kontakt til Mette Toft Nielsen og inviterede hende som workshopholder. Workshoppen omhandlende interpersonel racisme. Og en af de deltagende elever udtalte om workshoppen:


- Workshoppen omhandlede interpersonel racisme, Mette var rigtig god til at formidle og fortælle på en letforståelig måde, så man fandt det spændende. Mette bidrog til, at der var mange trygge rammer, og det jeg fik ud af workshoppen var helt sikkert også mere oplysning om racisme. Jeg er især rigtig glad for at de andre elever, som kunne få noget ud af workshoppen, da jeg altid oplever at mine klassekammerater ikke ved så meget om emnet. Jeg vil helt sikkert anbefale Mette, fordi jeg synes, at hun er så god til at forklare om emnet på en måde, så det aldrig bliver ubehageligt”.

SANDRA BOJE KRUSE
Projektkoordinator
Ung Fredensborg - Fredensborg Kommune

”I forbindelse med frivillig aften på Diversity Works d. 14.6.2022 afholdte Mette Toft
Nielsen oplæg og workshop for frivillige og ansatte med temaet ’Positioner, Privilegerer &
Potentialer’. Formålet med oplægget og workshoppen var at klæde frivillige og ansatte i
Diversity Works på til at indtænke, hvilke positioner og privileger man indgår i ved arbejdet
med organisationens målgruppe.
 
Der var en god balance mellem teori og øvelser, hvor de frivillige havde mulighed for at
reflektere over deres egen position og forståelser ift. at være frivillig ved Diversity Works.
Mette formår at skabe en kritisk og analytisk tilgang til berørte tematikker, som man
oplever i arbejdet i NGO.
 
Mette Toft Nielsen er utrolig kompetent og dygtig i sin kunnen til at formidle komplekse
teorier og begreber ned til et niveau, hvor alle kan perspektivere det til konkrete
arbejdsopgaver i deres frivillige arbejde. Ligeledes formår Mette at skabe et trygt rum, hvor
der er plads til diskussioner, refleksioner og gode samtaler. Jeg kan derfor på det
varmeste anbefale Mette Toft Nielsen og de workshops hun tilbyder.”


DORNA DEHBOZORGI

Projektleder for frivilligaktiviteter

& mentorprojekter

Diversity Works

IMG_3232.jpeg
IMG_3226.jpeg
309579023_460056576189174_1289347041902484327_n.jpg
309631893_791747125374718_5727836696419330190_n.jpg

"Mette Toft Nielsen afholdte i marts 2022 en workshop af to omgange for Red Barnet Ungdoms projekt
‘Teengrupper’. Her deltog både børn og unge med flugterfaring, samt frivillige, der alle er en del af
Teengrupperne.  
Workshoppen bidrog til projektets arbejde med at udvikle børn og unges ‘Life Skills’, ved at styrke deres
personlige, sociale og praktiske kompetencer.  
Mette havde en stærk pædagogisk, åben og ærlig tilgang til børn og unge, som gjorde det let for alle at
indgå i en dialog om workshoppens temaer, som kredsede om at lære sig selv, ens værdier og drømme
bedre at kende, samt have tiltro til sig selv - også i fællesskabet. Workshoppen var en blanding af
refleksions- og visualiseringsøvelser, som både børn og unge aktivt deltog i.  
 
Ved workshoppens afrunding udtalte børnene og de unge bl.a., at:  
“Vi har lært noget mere om vores egne værdier og hvad der gør os glade.” 
“Hvis der er noget, man ikke kan finde ud af, skal man snakke sammen.” 
“Vi har lært at omgås bedre blandt jævnaldrende.” 
 
Det har været meget givende at opleve både børn og unge tænke over, tage stilling og styrke deres sprog
vedrørende egne værdier, drømme, m.m. 
Dertil blev de frivillige klogere på dialogen med børn og unge og hvordan man kan åbne op for dybere
snakke og styrke relationen mellem frivillig og barn/ung.  
 
Vi takker Mette for nogle spændende og relevante workshops!"

LÆRKE MARIE NIELSEN

Juniorprojektkonsulent 
Børn på Flugt-indsatsen 
Red Barnet Ungdom

"Den 28/11/22 fik Roskilde Gymnasiums 2.års elever i forbindelse med skolens seksualundervisning besøg af Mette Toft Nielsen der holdt workshop om samtykke, normkritik og trygge relationer.
Eleverne reflekterede med sig selv og hinanden i mindre grupper om hvem de er og hvilke roller de selv indgår i, i deres hverdag med hinanden ud fra små øvelser Mette havde udleveret, for at inddrage elevernes egne erfaringer og tanker aktivt undervejs.
Mette bredte begreberne tryghed og samtykke ud for vise hvilken betydning det har, ikke bare i en klassisk seksualundervisningssammenhæng, men i forhold til at turde være sårbar i mange forskellige relationer og føle at høre til i et fællesskab samt hvilke muligheder og begrænsninger der kan være forbundet med det."


ANNA LOUISE STAUTZ

Gymnasielærer

Roskilde Gymnasium

324219648_735658774639202_2441680829154228832_n.jpg
324505740_703286371199842_4514527256820070707_n.jpg
cropped-normstormerne_udklippet_cmyk-2-kopi.png

"I Normstormerne har vi d. 7 marts 2023 haft fornøjelsen af Mette Toft Nielsens anti-racistiske
workshop. Workshoppen tager afsæt i racisme i folkeskolen og har givet deltagerne stor faglig
indsigt i, hvordan man møder verden og konstant påminder sig selv om sin position samt sine
ubevidste bias. Workshoppen er en sammensætning af begrebsforklaring fra Mette Toft Nielsen og
opgaver blandt deltagerne. Man får både som privatperson og som fagperson redskaber til at opnå
mere bevidsthed om ulighed og fremmedgørelse.
I Normstormerne har vi haft stor gavn af workshoppen og blevet aldeles klogere på dette område.
Vi ønsker Mette Toft Nielsen det bedste i fremtiden."

HINDA OLAD (hun/hende)
Projektleder

Normstormerne

"Jeg har fået en bedre forståelse for begrebet 'mangfoldige fortællinger' og vigtigheden af at have fokus på det"

Kontakt mig for en uforpligtende, indledende sparring.

bottom of page