WORKSHOPS

I mine workshops søger jeg at give deltagerne en forståelse for, hvordan magt påvirker de sociale interaktioner, vi indgår i. Jeg tager udgangspunkt i deltagernes konkrete kontekst og rammesætter gennem relevant teori og empirisk forskning, de samtaler, diskussioner og øvelser, som er omdrejningspunktet for den pågældende workshop. 

Formålet med mine workshops er, at deltagerne udvikler konkrete redskaber til at dekonstruere de magtformer, de selv oplever i den dagligdag, de er en del af. Dette med henblik på at de bliver i stand til at skabe mere retfærdighed og højere grad af ligeværd i de sociale interaktioner, de indgår i.  

Nedenfor kan du se titler på udvalgte workshops, som jeg tilbyder:

  • Sådan hjælper du børn og unge med at udvikle selvværd, selvtillid og empati for andre.

  • Lær hvordan du bruger eksisterende undervisningsmaterialer til at udfordre koloniale magtstrukturer.

  • 'Væk-fra' eller 'hen-imod' motivation - Få konkrete redskaber til hvordan du imødekommer elever i opposition.

  • Forældre som lærerens bedste sparringspartere - Få øje for hvordan du fastholder fokus på ligeværdig dialog. 

Kontakt mig for en uforpligtende, indledende sparring.

unnamed%20(6)_edited.jpg
unnamed%20(7)_edited.jpg

"Mette Toft Nielsen afholdte d. 20/01-2020 en workshop for frivillige i Mellemfolkeligt Samvirke Århus. Workshoppen havde til formål at give os viden om, hvordan fordomme og diskrimination påvirker vores arbejde og opkvalificere en gruppe frivillige, der underviser i anti-diskrimination og racisme i folkeskoler, gymnasier og professionshøjskoler.  

 

Mette var i hendes arbejde god til at udfordre vores forståelser af diskrimination og fordomme på vores egne præmisser. Øvelserne var deltager-orienterede, og tog hele tiden udgangspunkt i os selv og vores egne forståelser, hvorefter hun supplerede med sine egne refleksioner og faglige viden. Hun havde tilpasset workshoppen til at bruge metoder og øvelser, som ligger meget op af den måde vi selv arbejde på. Vi fik derfor ikke blot gode diskussioner omkring emnet, men også forståelse for hvordan man formidler det videre i vores arbejde. 

 

Mette Toft Nielsen gav os spørgsmål og værktøjer, som vi efterfølgende har arbejdet videre med i gruppen. Indenfor specielt NGO-verden kan man have en tendens til at tro, at man ikke har fordomme og hvis man har, så påvirker det ikke ens arbejde. Jeg kan anbefale Mette Toft Nielsen og hendes workshops pga. hendes faglige viden, men også den måde hun bruger pædagogiske metoder. På en pædagogisk måde satte hun spørgsmålstegn ved de forforståelser, vi har i vores arbejde - ikke for at kritisere dem, men for at gøre os bevidste om dem, så vi ved hvordan det påvirker vores arbejde."

AISHA LAW

Projekt Assistent

Unge Mod Ulighed

Mellemfolkeligt Samvirke (ActionAid Denmark)

"Mette holdt en times workshop for vores frivillige undervisere og karrierevejledere omkring multikultur, diversitet, inklusion og karakteristika ved White Supremacy Culture. En af de mest bemærkelsesværdige ting ved Mettes måde at holde workshops på er, at hun ikke er berøringsangst, når det kommer til at snakke om emner, der i andre sammenhænge kan være ømtålelige, såsom White Supremacy Culture. Hun er god til at skabe rum for refleksion og ærlighed samt plads til en bred mængde af følelser, som gør det nemmere at vende blikket indad, når det kommer til at se ting i sig selv, som man ikke altid er stolt af. Alt i alt gav workshoppen en god indføring i vigtige begreber samt plads til refleksion, der gør det nemmere at vide, hvad man skal være opmærksom på i interkulturelle læringsrum, og hvordan man her kan udfordre nedarvede magtstrukturer. Vi var alle glade for at blive klogere på os selv og den kultur, vi lever i."


FRIDA HAMMEL

Pronouns: she/her (what's this?)
Head of Education and Volunteering
ReDI School of Digital Integration -DK

275179250_529104848533769_3915010061099536411_n.jpg
274978199_1380277119105951_6995421952292219809_n.jpg
187346634_393449215837579_31568506099020
188103664_305966127680699_14825649484271

"Mette Toft Nielsen afholdte d. 23. marts 2021 en workshop á to omgange for udskolingselevråd i Fredensborg Kommune i forbindelse med vores årlige Demokraticamp. Fredensborgs Kommunale Elevråd inviterede alle udskolingselevråd til en virtuel dag med fokus på Sprogets Magt og diskrimination i folkeskolen. Det var et emne og område, som eleverne selv havde valgt, hvorfor de også selv tog kontakt til Mette Toft Nielsen og inviterede hende som workshopholder. Workshoppen omhandlende interpersonel racisme. Og en af de deltagende elever udtalte om workshoppen:


- Workshoppen omhandlede interpersonel racisme, Mette var rigtig god til at formidle og fortælle på en letforståelig måde, så man fandt det spændende. Mette bidrog til, at der var mange trygge rammer, og det jeg fik ud af workshoppen var helt sikkert også mere oplysning om racisme. Jeg er især rigtig glad for at de andre elever, som kunne få noget ud af workshoppen, da jeg altid oplever at mine klassekammerater ikke ved så meget om emnet. Jeg vil helt sikkert anbefale Mette, fordi jeg synes, at hun er så god til at forklare om emnet på en måde, så det aldrig bliver ubehageligt”.

SANDRA BOJE KRUSE
Projektkoordinator
Ung Fredensborg
Fredensborg Kommune

"Jeg har fået en bedre forståelse for begrebet 'mangfoldige fortællinger' og vigtigheden af at have fokus på det"