top of page

FORLØB

For et mere intenst og dybdegående fokus tilbyder jeg også forløb, særligt til skoler, kommuner og virksomheder.

Her mødes vi enten fysisk eller online over en længere periode, hvor vi fra gang til gang udvider vores forståelse af emnet lidt mere og hver gang får flere redskaber til vores egen udvikling ift. det emne, der er i fokus.

 

Nedenfor kan du se eksempler på titler på forløb, jeg tilbyder: 

"Først vil jeg sige 1000 tak for vores samarbejde omkring 'Spirende Ungdom i balance'

Eleverne fik i forløbet arbejdet med at få øje på egne styrker, udvikle deres selvværd samt finde tilliden til sig selv og andre. Eleverne blev opmærksomme på de værdier, der har betydning for dem selv og andre samt forstå vigtigheden af at kunne sætte grænser.

Mange af lærerne og eleverne har via din undervisning fået redskaber, der kan hjælpe dem videre, og bruges i dagligdagen på skolen.

 

Undervisningen var alsidig, og bestod af både individuelle refleksionsøvelser, plenum i klassen, makkerarbejde, gruppearbejde samt oplæg fra dig.

Dit fokus på læringsprocesser og relationsdannelse, der kan være med til at styrke den enkelte og fællesskabet, er nødvendigt i en tid, hvor mange elever mistrives. Fredensborg skole arbejder også med dette fokus, og din tilgang til eleverne og undervisningen var med til at skabe opmærksomhed på mulige og tilgængelige redskaber, som kan bruges af alle i hverdagen.

 

Der er hos mig ingen tvivl om, at du med dine input, redskaber og metoder har gjort noget godt for eleverne i alle klasserne, og jeg kan derfor på det varmeste anbefale dig, når der skal arbejdes med de unge mennesker."

Fredensborg skole, spirende ungdom i balance, 4.jpg

EVY THORSTED

Daglig Leder Udskolingen

Fredensborg skole

Kontakt mig for en uforpligtende, indledende sparring.

bottom of page