top of page

SKAB RETFÆRDIGHED & LIGEVÆRD
FOR ALLE DINE ELEVER
- ved Mette Toft Nielsen

Dette kursus er for dig der...

... oplever, at ikke alle dine elever er med, nogle har tjekket ud, andre er forstyrrende og du oplever, at de prøver at destruere din undervisning og de hører ikke efter, hvad du siger.

... bebrejder dig selv og bilder dig selv ind, at du burde gøre lidt mere, selvom du godt ved, at du ikke har mere at give af -hverken tid eller energi.

... ville ønske, at du kom bedre ud af det med den gruppe af elever, der ofte ikke får det ud af undervisningen, som du har planlagt, men du orker bare ikke at bruge mere tid og energi på dem.

... føler, at du har opgivet nogle af dine elever, og begynder så småt at tvivle på, om du er god nok til det, du gør -er du overhovedet det rigtige sted?

... bilder dig selv ind, at det er eleverne den er gal med; "hvis bare du underviste nogle andre børn, et andet sted, ville alt blive meget bedre!" 

Ved at gennemføre dette kursus opnår du...

... en opmærksom på, hvordan du kan række ud til de elever, der tidligere ikke har været med i din undervisning, så de lytter til det du siger og gør det, du beder dem om.

... en bevidsthed om, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning anderledes, så du i højere grad imødekommer dine elever.

 

... indsigt i, hvordan du konkret kan skabe mere genkendelige historier og fortællinger i din undervisning, så eleverne kan se sig selv spejlet og opleve, at de kan bidrage med værdi i undervisningen.

 

... input til, hvordan du kan holde rummet under svære samtaler med dine elever. Det kan være samtaler I har som en del af den daglige undervisning, klassens tid, emneuger, eller noget helt fjerde.

 

... redskaber til at styrke din klasseledelse og udvikle ærlige, tillidsbærende relationer. Alt sammen noget der skaber mere glæde og tilfredsstillelse i din undervisning -helt uden det koster dig en masse tid og energi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra traditionel skolelærer til autentisk relationsbærer

The breaking point for mig i min bevægelse fra at være den traditionelle skolelærer jeg var engang, til at blive den autentiske relationsbærer jeg ser mig selv som i dag, var en oplevelse med en elev i 9. klasse. Her går det op for mig, at der er noget fundamentalt galt med måden, vi prøver at skabe retfærdighed på!

Herefter indledte jeg en lang rejse med masser af selvstudie, kurser og eksperimenteren, som først og fremmest byggede på ydmyghed overfor mine elever med en forståelse af, at jeg var nødt til at lære af dem; jeg måtte nødvendigvis insistere på at indgå i autentiske relationer med dem, også når det blev svært, med henblik på at forstå hvem de er og hvad der betyder noget for dem.

 

I dag har jeg tætte relationer til stort set alle mine elever, og jeg oplever aldrig, at der er børn eller unge mennesker i mine klasseværelser, der ikke gør, hvad jeg beder dem om. Tværtimod oplever jeg, at de kommer til mig, når de synes, at det kan være svært at være i andre læreres timer. 

Detaljer om kurset:

  • Kurset består af fire moduler + et introduktionsmodul. 

  • Modulerne består af videopræsentationer og pdf-filer, samt øvelser.

  • Kurset tager ca. 5-6 timer at gennemføre, afhængigt af hvor meget tid du bruger på de forskellige øvelser. 

  • Du har adgang til materialet også efter, du har gennemført kurset. Så du kan gennemgå modulerne i dit eget tempo, lige når det passer dig og gå tilbage til dem igen og igen til evig tid.  

  • Du er altid velkommen til at række ud til mig, hvis der opstår spørgsmål undervejs.

bottom of page