top of page

SKAB RETFÆRDIGHED OG LIGEVÆRD FOR ALLE DINE ELEVER

I dette kursus får du inspiration til, hvordan du kan skabe retfærdighed og ligeværd for alle dine elever gennem repræsentation og mangfoldige fortællinger med udgangspunkt i det undervisningsmateriale, du allerede har til rådighed -du skal altså ikke ud at opfinde den dybe tallerken selv.

Gennem refleksionsøvelser og teori får du en bevidsthed om den position, du har i verden og hvilken betydning det har for den måde, du går gennem verden på.

 

Derudover får du viden om faldgruber i tekster og andet undervisningsmateriale, og du får forslag til, hvordan du kan vende disse til muligheder for at kaste lys på uretfærdigheder og strukturel ulighed.

 

Du får desuden redskaber til, hvordan du kan få os menneskers forskelligheder i spil uden at forstærke undertrykkelsesstrukturer.   

 

Endelig lærer du at bruge din egen position, og de privilegier der kommer med den, til at holde rummet og engagere dine elever i klassesamtalerne -også dem der er svære og ofte tabubelagte.  

Ved at gennemføre dette kursus opnår du:

  • Opmærksom på, hvordan du kan række ud til de elever, der tidligere ikke har været med i din undervisning, så de lytter til det du siger og gør det, du beder dem om.

  • Bevidsthed om, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning anderledes, så du i højere grad imødekommer alle dine elever.

 

  • Indsigt i, hvordan du konkret kan skabe mere genkendelige historier og fortællinger i din undervisning, så eleverne kan se sig selv spejlet og opleve, at de kan bidrage med værdi i undervisningen.

 

  • Input til, hvordan du kan holde rummet under svære samtaler med dine elever. Det kan være samtaler I har som en del af den daglige undervisning, klassens tid, emneuger, eller noget helt fjerde.

 

  • Redskaber til at styrke din klasseledelse og udvikle ærlige, tillidsbærende relationer. Alt sammen noget der skaber mere glæde og tilfredsstillelse i din undervisning -helt uden det koster dig en masse tid og energi.

Detaljer om kurset:

  • Kurset består af fire moduler + et introduktionsmodul. 

  • Modulerne består af videopræsentationer og pdf-filer, samt øvelser.

  • Kurset tager ca. 5-6 timer at gennemføre, afhængigt af hvor meget tid du bruger på de forskellige øvelser. 

  • Du har adgang til materialet også efter, du har gennemført kurset. Så du kan gennemgå modulerne i dit eget tempo, lige når det passer dig og gå tilbage til dem igen og igen til evig tid.  

  • Du er altid velkommen til at række ud til mig, hvis der opstår spørgsmål undervejs.

Billede.png
Grå Penselstrøg GIF-udfordring Mode Interaktiv Instagram Historie (1).png
bottom of page