top of page

LAVT SELVVÆRD

Styrk din tro på dig selv og hvil i den du er -uden at føle dig forkert!

Oplever du lavt selvværd, der påvirker dit daglige liv og dine relationer? Dette forløb er skabt til dig, som har svært ved at træde frem i dit lys og skinne igennem, som den unikke person du er.

Lavt selvværd kan holde dig tilbage og forhindre dig i at leve det liv, du drømmer om. Jeg hjælper dig med at (gen)opbygge dit selvværd, så du kan finde ind til kernen af dig selv, udvikle din tro på al den værdi, du indeholder, og realisere dit fulde potentiale i overensstemmelse med den du er, og de værdier der er vigtige for dig.

Det kan du forvente:

Slip af med følelsen af at være forkert og ikke god nok.

Få redskaber til at træde frem i dit lys og skinne igennem som den unikke person, du er.

Overkom hindringer for at turde hvile i dig selv.

Få støtte til at udvikle dig og styrke din tro på dine kompetencer og alt det, du kan bidrage med.

Opnå en dybere forståelse for dig selv, dine behov, og de begrænsninger, der forhindrer dig i at hvile i dig selv.

Mød din coach

Mette Toft Nielsen

Kender du følelsen af at føle dig forkert og ikke god nok? Det kan være svært at træde frem i sit eget lys og føle sig selvsikker, især når man sammenligner sig med andre. Det kan give tvivl om sin egen værdi.


Jeg hjælper dig med at blive bevidst om dine styrker og lærer dig at bruge dem i din hverdag. Du får redskaber til at opbygge et solidt selvværd, funderet i dine værdier og en stærk tro på, at det du har at tilbyde, er værdifuldt.

Sådan forløber det:

bottom of page