top of page

FORLØB
Målrettet skoler, kommuner og virksomheder

Er I klar til at engagere jer i en intensiv og dybdegående udvikling med fokus på specifikke emner, har jeg længerevarende forløb til rådighed, der primært er rettet mod skoler, kommuner og virksomheder.

Disse forløb strækker sig over en længere periode, hvor vi mødes enten fysisk, online eller en kombination af begge. Ved hvert møde udvider I gradvist jeres forståelse af emnet og får hver gang flere redskaber til jeres egen personlige og professionelle udvikling inden for det specifikke emne i fokus. Mellem hvert møde vil der være mulighed for løbende sparring og dialog mellem mig og jer, så I er sikre på at få omsat jeres forståelse og de redskaber I tilegner jer til praksis i jeres dagligdag.

Jeg er dedikeret til at tilpasse disse forløb jeres konkrete behov og mål, så I får mest muligt ud af et forløb med mig. Hvis du ønsker at høre mere om mine forløb eller booke en gratis samtale, hvor vi kan diskutere dine specifikke ønsker, er du velkommen til at kontakte mig.

Eksempler på forløb:

Fredensborg skole, spirende ungdom i balance, 4.jpg

Det kan du forvente:

Intensivt og dybdegående fokus.

Udvidelse af forståelse og tilegnelse af konkrete redskaber.

Greb til at skabe retfærdighed og vedvarende forandring i praksis.

Fleksible møder både fysisk og online, samt mulighed for løbende sparring og dialog.

Mød din facilitator

Mette Toft Nielsen

Jeg tilbyder intensive forløb til skoler, kommuner og virksomheder, hvor vi arbejder sammen over en længere periode. I får en udvidet forståelse af de emner, som vi arbejder med, og jeg hjælper jer gennem en praksisnær, stilladserende og nærværende tilgang med at få omsat den nye viden til jeres hverdag. 

328465990_1110259016311738_5348453043675489214_n.jpg

HVAD SIGER ANDRE?

"Først vil jeg sige 1000 tak for vores samarbejde omkring 'Spirende Ungdom i balance'

Eleverne fik i forløbet arbejdet med at få øje på egne styrker, udvikle deres selvværd samt finde tilliden til sig selv og andre. Eleverne blev opmærksomme på de værdier, der har betydning for dem selv og andre samt forstå vigtigheden af at kunne sætte grænser.

Mange af lærerne og eleverne har via din undervisning fået redskaber, der kan hjælpe dem videre, og bruges i dagligdagen på skolen.

 

Undervisningen var alsidig, og bestod af både individuelle refleksionsøvelser, plenum i klassen, makkerarbejde, gruppearbejde samt oplæg fra dig.

Dit fokus på læringsprocesser og relationsdannelse, der kan være med til at styrke den enkelte og fællesskabet, er nødvendigt i en tid, hvor mange elever mistrives. Fredensborg skole arbejder også med dette fokus, og din tilgang til eleverne og undervisningen var med til at skabe opmærksomhed på mulige og tilgængelige redskaber, som kan bruges af alle i hverdagen.

 

Der er hos mig ingen tvivl om, at du med dine input, redskaber og metoder har gjort noget godt for eleverne i alle klasserne, og jeg kan derfor på det varmeste anbefale dig, når der skal arbejdes med de unge mennesker."

Fredensborg skole, spirende ungdom i balance, 4.jpg

EVY THORSTED

Daglig Leder Udskolingen

Fredensborg skole

Kontakt mig for en uforpligtende, indledende sparring.

bottom of page